SEPT 2021 League Standings

1 September 2021 – 30 September 2021 · Permalink · All Leagues

Decks

Player Colors Decklist Matches Games Date
cc45
Decklist 5 – 0 10 – 0 19 September 2021
Barfling
Decklist 5 – 0 10 – 0 2 September 2021
DumbellsAndDragons
Decklist 5 – 0 10 – 1 9 September 2021
cc45
Decklist 5 – 0 10 – 1 22 September 2021
Plad
Decklist 5 – 0 10 – 2 8 September 2021
Kornin
Decklist 5 – 0 10 – 2 9 September 2021
Gavin | ColossalDreadmawKeeper
Decklist 5 – 0 10 – 2 6 September 2021
MannyCalavera
Decklist 5 – 0 10 – 2 3 September 2021
yatagarasu
Decklist 5 – 0 10 – 3 12 September 2021
cc45
Decklist 5 – 0 10 – 3 5 September 2021
Homeduck
Decklist 5 – 0 10 – 3 6 September 2021
Kornin
Decklist 5 – 0 10 – 4 21 September 2021
yatagarasu
Decklist 5 – 0 10 – 4 18 September 2021
Dracosinus
Decklist 5 – 0 10 – 4 3 September 2021
Alan
Decklist 4 – 1 9 – 2 22 September 2021
cc45
Decklist 4 – 1 9 – 3 4 September 2021
Kornin
Decklist 4 – 1 9 – 3 7 September 2021
Homeduck
Decklist 4 – 1 9 – 3 10 September 2021
Kornin
Decklist 4 – 1 9 – 3 8 September 2021
Kornin
Decklist 4 – 1 9 – 3 6 September 2021
Dankids
Decklist 4 – 1 9 – 3 19 September 2021
AC
Decklist 4 – 1 9 – 3 8 September 2021
Plad
Decklist 4 – 1 9 – 3 29 September 2021
Barfling
Decklist 4 – 1 9 – 4 9 September 2021
Homeduck
Decklist 4 – 1 9 – 4 8 September 2021
Kornin
Decklist 4 – 1 9 – 4 23 September 2021
Barfling
Decklist 4 – 1 9 – 5 14 September 2021
Bagyilisk
Decklist 4 – 1 9 – 5 10 September 2021
violetblight
Decklist 4 – 1 9 – 5 7 September 2021
cc45
Decklist 4 – 1 9 – 5 23 September 2021
Telemach0s
Decklist 4 – 1 9 – 5 8 September 2021
yatagarasu
Decklist 4 – 1 8 – 2 6 September 2021
yOYo
Decklist 4 – 1 8 – 2 19 September 2021
cc45
Decklist 4 – 1 8 – 2 5 September 2021
kellen.overvig
Decklist 4 – 1 8 – 3 23 September 2021
turbodry87
Decklist 4 – 1 8 – 3 21 September 2021
violetblight
Decklist 4 – 1 8 – 3 5 September 2021
Tregelen
Decklist 4 – 1 8 – 4 6 September 2021
Barfling
Decklist 4 – 1 8 – 4 12 September 2021
Soren
Decklist 4 – 1 8 – 4 9 September 2021
Kornin
Decklist 4 – 1 8 – 4 18 September 2021
goosevk
Decklist 4 – 1 8 – 4 3 September 2021
Velodramatic
Decklist 4 – 1 8 – 4 12 September 2021
cc45
Decklist 4 – 1 8 – 5 8 September 2021
Rootpotato
Decklist 4 – 1 8 – 6 6 September 2021
Alan
Decklist 3 – 0 6 – 0 28 September 2021
Tregelen
Decklist 3 – 0 6 – 0 9 September 2021
Barfling
Decklist 3 – 0 6 – 2 29 September 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 3 – 1 6 – 4 29 September 2021
MortarPod
Decklist 3 – 2 8 – 4 2 September 2021
Homeduck
Decklist 3 – 2 8 – 4 23 September 2021
Soren
Decklist 3 – 2 8 – 4 5 September 2021
Catmoozi
Decklist 3 – 2 8 – 4 29 September 2021
Tregelen
Decklist 3 – 2 8 – 5 2 September 2021
Telemach0s
Decklist 3 – 2 8 – 5 12 September 2021
EMG
Decklist 3 – 2 8 – 5 4 September 2021
Seismic Lawns
Decklist 3 – 2 8 – 6 21 September 2021
Rootpotato
Decklist 3 – 2 8 – 6 7 September 2021
Telemach0s
Decklist 3 – 2 8 – 6 6 September 2021
Plad
Decklist 3 – 2 8 – 7 24 September 2021
Plad
Decklist 3 – 2 7 – 4 22 September 2021
turbodry87
Decklist 3 – 2 7 – 5 27 September 2021
DwaginFodder
Decklist 3 – 2 7 – 5 12 September 2021
MagusOfEmbers
Decklist 3 – 2 7 – 5 6 September 2021
yatagarasu
Decklist 3 – 2 7 – 5 2 September 2021
DwaginFodder
Decklist 3 – 2 7 – 6 2 September 2021
yatagarasu
Decklist 3 – 2 7 – 6 8 September 2021
Plad
Decklist 3 – 2 7 – 6 3 September 2021
superdude097
Decklist 3 – 2 7 – 6 3 September 2021
DumbellsAndDragons
Decklist 3 – 2 6 – 4 7 September 2021
Dracosinus
Decklist 3 – 2 6 – 5 5 September 2021
Gavin | ColossalDreadmawKeeper
Decklist 3 – 2 6 – 5 7 September 2021
Dankids
Decklist 3 – 2 6 – 5 21 September 2021
Catmoozi
Decklist 3 – 2 6 – 5 4 September 2021
TheCodeBerry
Decklist 3 – 2 6 – 6 8 September 2021
Barfling
Decklist 3 – 2 6 – 6 16 September 2021
WaallyOne
Decklist 3 – 2 6 – 6 22 September 2021
kellen.overvig
Decklist 3 – 2 6 – 7 28 September 2021
Asp3rg3r
Decklist 2 – 0 4 – 1 6 September 2021
Dankids
Decklist (Resigned) 2 – 0 4 – 2 3 September 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 2 – 0 4 – 2 15 September 2021
yatagarasu
Decklist 2 – 1 4 – 2 24 September 2021
Rootpotato
Decklist 2 – 1 4 – 2 27 September 2021
turbodry87
Decklist 2 – 1 4 – 3 30 September 2021
EMG
Decklist (Resigned) 2 – 1 4 – 3 4 September 2021
Alan
Decklist (Resigned) 2 – 1 4 – 3 13 September 2021
Robbibob
Decklist 2 – 1 4 – 4 20 September 2021
Homeduck
Decklist (Resigned) 2 – 2 6 – 6 17 September 2021
cc45
Decklist (Resigned) 2 – 2 5 – 4 17 September 2021
minksterella
Decklist 2 – 2 5 – 5 8 September 2021
Dracosinus
Decklist 2 – 2 4 – 4 28 September 2021
Gerrimeister (Klaas) [he/him]
Decklist 2 – 2 4 – 5 5 September 2021
Barfling
Decklist (Resigned) 2 – 2 4 – 5 23 September 2021
Homeduck
Decklist 2 – 3 7 – 6 13 September 2021
Alan
Decklist 2 – 3 6 – 6 8 September 2021
Dracosinus
Decklist 2 – 3 6 – 6 8 September 2021
fraglesos
Decklist 2 – 3 6 – 6 6 September 2021
Catmoozi
Decklist 2 – 3 6 – 6 3 September 2021
g-rey2996
Decklist 2 – 3 6 – 7 1 September 2021
AC
Decklist 2 – 3 6 – 7 7 September 2021
AphroditeTheClown
Decklist 2 – 3 6 – 7 28 September 2021
AC
Decklist 2 – 3 6 – 7 7 September 2021
Alan
Decklist 2 – 3 6 – 7 2 September 2021
fraglesos
Decklist 2 – 3 6 – 7 24 September 2021
Catmoozi
Decklist 2 – 3 5 – 6 18 September 2021
MsBeccaFae
Decklist 2 – 3 5 – 6 7 September 2021
Barfling
Decklist 2 – 3 5 – 6 18 September 2021
ILik3P1
Decklist 2 – 3 5 – 7 7 September 2021
AC
Decklist 2 – 3 5 – 7 6 September 2021
turbodry87
Decklist 2 – 3 5 – 7 6 September 2021
Catmoozi
Decklist 2 – 3 5 – 8 12 September 2021
jim dandy
Decklist 2 – 3 5 – 8 3 September 2021
Rootpotato
Decklist 2 – 3 5 – 8 6 September 2021
DwaginFodder
Decklist 2 – 3 5 – 8 6 September 2021
MagusOfEmbers
Decklist 2 – 3 4 – 6 24 September 2021
Kornin
Decklist 2 – 3 4 – 6 7 September 2021
violetblight
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 0 10 September 2021
EMG
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 0 18 September 2021
MannyCalavera
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 0 9 September 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 0 28 September 2021
Spiderhaz
Decklist 1 – 0 2 – 0 20 September 2021
Seismic Lawns
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 1 6 September 2021
EMG
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 1 18 September 2021
AC
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 1 24 September 2021
Dankids
Decklist 1 – 0 2 – 1 24 September 2021
Alan
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 1 22 September 2021
Alan
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 1 3 September 2021
Gavin | ColossalDreadmawKeeper
Decklist 1 – 0 2 – 1 26 September 2021
ElleMNOP
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 1 7 September 2021
yatagarasu
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 1 14 September 2021
Manshadow3
Decklist (Resigned) 1 – 1 3 – 2 12 September 2021
Barfling
Decklist (Resigned) 1 – 1 3 – 2 15 September 2021
BrxtnWlf
Decklist 1 – 1 3 – 2 16 September 2021
cc45
Decklist (Resigned) 1 – 1 3 – 2 16 September 2021
EMG
Decklist (Resigned) 1 – 1 3 – 2 10 September 2021
violetblight
Decklist (Resigned) 1 – 1 3 – 3 17 September 2021
Plad
Decklist (Resigned) 1 – 1 3 – 3 1 September 2021
Gavin | ColossalDreadmawKeeper
Decklist (Resigned) 1 – 1 3 – 3 9 September 2021
raaabr
Decklist 1 – 1 3 – 3 13 September 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 1 – 1 2 – 2 22 September 2021
BrxtnWlf
Decklist (Resigned) 1 – 1 2 – 2 3 September 2021
MannyCalavera
Decklist 1 – 1 2 – 2 23 September 2021
EMG
Decklist (Resigned) 1 – 1 2 – 2 5 September 2021
violetblight
Decklist (Resigned) 1 – 1 2 – 2 3 September 2021
WaallyOne
Decklist 1 – 1 2 – 2 26 September 2021
Telemach0s
Decklist 1 – 1 2 – 3 21 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 1 – 1 2 – 3 24 September 2021
Barfling
Decklist (Resigned) 1 – 1 2 – 3 11 September 2021
Maxw3ll
Decklist 1 – 1 2 – 3 26 September 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 1 – 2 4 – 4 13 September 2021
Plad
Decklist (Resigned) 1 – 2 4 – 4 18 September 2021
violetblight
Decklist (Resigned) 1 – 2 4 – 4 12 September 2021
Catmoozi
Decklist (Resigned) 1 – 2 4 – 4 13 September 2021
violetblight
Decklist (Resigned) 1 – 2 4 – 5 21 September 2021
yatagarasu
Decklist (Resigned) 1 – 2 3 – 4 7 September 2021
Plad
Decklist (Resigned) 1 – 2 3 – 4 6 September 2021
raaabr
Decklist (Resigned) 1 – 2 3 – 5 3 September 2021
MsBeccaFae
Decklist 1 – 2 3 – 5 14 September 2021
Foygus
Decklist 1 – 2 2 – 4 3 September 2021
Spiderhaz
Decklist (Resigned) 1 – 2 2 – 4 15 September 2021
Manshadow3
Decklist (Resigned) 1 – 2 2 – 5 18 September 2021
AC
Decklist (Resigned) 1 – 3 4 – 6 21 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 1 – 3 4 – 7 24 September 2021
poley5
Decklist 1 – 3 2 – 7 2 September 2021
Alan
Decklist 1 – 4 5 – 8 5 September 2021
ILik3P1
Decklist 1 – 4 4 – 8 5 September 2021
Skyarrow
Decklist 1 – 4 4 – 8 21 September 2021
MsBeccaFae
Decklist 1 – 4 4 – 8 9 September 2021
MATT
Decklist 1 – 4 4 – 9 27 September 2021
Manshadow3
Decklist 1 – 4 4 – 9 10 September 2021
FR8G
Decklist 1 – 4 3 – 9 3 September 2021
DesperadoZod
Decklist 1 – 4 2 – 8 6 September 2021
DesperadoZod
Decklist 1 – 4 2 – 8 22 September 2021
w4llh4k
Decklist 1 – 4 2 – 9 9 September 2021
EMG
Decklist (Resigned) 0 – 1 1 – 2 27 September 2021
Seismic Lawns
Decklist 0 – 1 1 – 2 23 September 2021
minksterella
Decklist (Resigned) 0 – 1 1 – 2 8 September 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 0 – 1 1 – 2 2 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 1 1 – 2 8 September 2021
cc45
Decklist (Resigned) 0 – 1 1 – 2 8 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 1 1 – 2 24 September 2021
Manshadow3
Decklist 0 – 1 1 – 2 23 September 2021
Kornin
Decklist (Resigned) 0 – 1 1 – 2 17 September 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 0 – 1 1 – 2 29 September 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 0 – 1 1 – 2 28 September 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 0 – 1 1 – 2 29 September 2021
tyreworm
Decklist 0 – 1 1 – 2 19 September 2021
SamNewey
Decklist 0 – 1 1 – 2 5 September 2021
Yolando
Decklist 0 – 1 0 – 2 2 September 2021
DwaginFodder
Decklist 0 – 1 0 – 2 14 September 2021
AC
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 13 September 2021
Barfling
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 28 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 19 September 2021
MannyCalavera
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 20 September 2021
SWAGMONEYCITY
Decklist 0 – 1 0 – 2 28 September 2021
EMG
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 10 September 2021
Olio22
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 6 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 7 September 2021
Catmoozi
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 4 September 2021
WaallyOne
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 19 September 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 22 September 2021
CommiePuddin
Decklist 0 – 1 0 – 2 3 September 2021
EMG
Decklist 0 – 1 0 – 2 28 September 2021
tyreworm
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 10 September 2021
Gozmit
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 5 September 2021
ElleMNOP
Decklist 0 – 1 0 – 2 22 September 2021
EMG
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 19 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 8 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 9 September 2021
Harju
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 8 September 2021
EMG
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 5 September 2021
Soren
Decklist (Resigned) 0 – 2 2 – 4 6 September 2021
Homeduck
Decklist (Resigned) 0 – 2 2 – 4 15 September 2021
Manshadow3
Decklist (Resigned) 0 – 2 2 – 4 4 September 2021
OddityOdyssey
Decklist (Resigned) 0 – 2 2 – 4 5 September 2021
yOYo
Decklist (Resigned) 0 – 2 2 – 4 10 September 2021
ElleMNOP
Decklist (Resigned) 0 – 2 1 – 4 22 September 2021
Catmoozi
Decklist (Resigned) 0 – 2 1 – 4 10 September 2021
Robbibob
Decklist (Resigned) 0 – 2 1 – 4 1 September 2021
SharkHero08
Decklist 0 – 2 1 – 4 11 September 2021
Kornin
Decklist (Resigned) 0 – 2 1 – 4 21 September 2021
AC
Decklist (Resigned) 0 – 2 1 – 4 22 September 2021
Plad
Decklist (Resigned) 0 – 2 1 – 4 9 September 2021
surfderf77 62047
Decklist 0 – 2 1 – 4 4 September 2021
AC
Decklist (Resigned) 0 – 2 1 – 4 24 September 2021
violetblight
Decklist (Resigned) 0 – 2 1 – 4 3 September 2021
AC
Decklist 0 – 2 0 – 4 30 September 2021
OddityOdyssey
Decklist 0 – 2 0 – 4 8 September 2021
Kornin
Decklist (Resigned) 0 – 2 0 – 4 21 September 2021
Homeduck
Decklist (Resigned) 0 – 2 0 – 4 12 September 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 0 – 2 0 – 4 29 September 2021
violetblight
Decklist 0 – 2 0 – 4 23 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 2 0 – 4 2 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 2 0 – 4 24 September 2021
WaallyOne
Decklist (Resigned) 0 – 3 3 – 6 24 September 2021
Homeduck
Decklist (Resigned) 0 – 3 2 – 6 9 September 2021
AC
Decklist (Resigned) 0 – 3 1 – 6 9 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 3 1 – 6 12 September 2021
WaallyOne
Decklist (Resigned) 0 – 3 1 – 6 18 September 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 0 – 3 0 – 6 22 September 2021
AphroditeTheClown
Decklist (Resigned) 0 – 3 0 – 6 2 September 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 0 – 3 0 – 6 23 September 2021
Tregelen
Decklist (Resigned) 0 – 3 0 – 6 5 September 2021
SharkHero08
Decklist (Resigned) 0 – 3 0 – 6 4 September 2021
ILik3P1
Decklist 0 – 3 0 – 6 8 September 2021
jim dandy
Decklist (Resigned) 0 – 4 3 – 8 7 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 4 2 – 8 9 September 2021
jim dandy
Decklist (Resigned) 0 – 4 0 – 8 15 September 2021
DesperadoZod
Decklist 0 – 5 3 – 10 8 September 2021
CanisLupusAqua
Decklist 0 – 5 3 – 10 10 September 2021
DesperadoZod
Decklist 0 – 5 2 – 10 7 September 2021
DesperadoZod
Decklist 0 – 5 1 – 10 20 September 2021
DesperadoZod
Decklist 0 – 5 0 – 10 7 September 2021
DesperadoZod
Decklist 0 – 5 0 – 10 7 September 2021

Leaderboard

Player Points
cc45 41
Kornin 40
Barfling 35
yatagarasu 29
Plad 26
Homeduck 25
turbodry87 22
Alan 20
Catmoozi 18
AC 16
violetblight 15
Dracosinus 15
Rootpotato 14
Telemach0s 14
Tregelen 12
Dankids 12
Gavin | ColossalDreadmawKeeper 12
DwaginFodder 11
DesperadoZod 11
DumbellsAndDragons 10
EMG 10
Soren 9
kellen.overvig 9
MannyCalavera 8
MagusOfEmbers 7
fraglesos 6
MsBeccaFae 6
Velodramatic 5
ILik3P1 5
Bagyilisk 5
goosevk 5
WaallyOne 5
yOYo 5
Seismic Lawns 5
Manshadow3 4
MortarPod 4
TheCodeBerry 4
superdude097 4
g-rey2996 3
AphroditeTheClown 3
jim dandy 3
Asp3rg3r 2
FR8G 2
minksterella 2
Spiderhaz 2
Skyarrow 2
MATT 2
w4llh4k 2
raaabr 2
Robbibob 2
BrxtnWlf 2
Gerrimeister (Klaas) [he/him] 2
ElleMNOP 1
CanisLupusAqua 1
Foygus 1
Maxw3ll 1
poley5 1