DEC 2021 League Standings

1 December 2021 – 31 December 2021 · Permalink · All Leagues

Decks

Player Colors Decklist Matches Games Date
Plad
Decklist 4 – 1 9 – 3 10 December 2021
Plad
Decklist 4 – 1 8 – 3 5 December 2021
cc45
Decklist 3 – 0 6 – 3 3 December 2021
Plad
Decklist (Resigned) 3 – 1 7 – 3 19 December 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 3 – 1 6 – 2 2 December 2021
Nyarlathotep
Decklist 3 – 1 6 – 2 10 December 2021
turbodry87
Decklist 3 – 1 6 – 3 23 December 2021
Catmoozi
Decklist 3 – 2 7 – 4 2 December 2021
Plad
Decklist 3 – 2 7 – 6 2 December 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 2 – 0 4 – 0 8 December 2021
CrasherDasher
Decklist 2 – 0 4 – 2 8 December 2021
Plad
Decklist 1 – 0 2 – 0 30 December 2021
Infernape
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 0 3 December 2021
Alan
Decklist 1 – 0 2 – 1 17 December 2021
Barfling
Decklist (Resigned) 1 – 2 3 – 5 2 December 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 1 – 3 4 – 7 15 December 2021
Gavin | ColossalDreadmawKeeper
Decklist 1 – 4 4 – 8 5 December 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 0 – 1 1 – 2 8 December 2021
Broniak
Decklist 0 – 1 1 – 2 2 December 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 9 December 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 8 December 2021
Barfling
Decklist 0 – 1 0 – 2 3 December 2021
Barfling
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 3 December 2021
OddityOdyssey
Decklist 0 – 1 0 – 2 19 December 2021
Karp
Decklist 0 – 1 0 – 2 30 December 2021
Gavin | ColossalDreadmawKeeper
Decklist 0 – 1 0 – 2 9 December 2021
Harju
Decklist 0 – 1 0 – 2 22 December 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 0 – 2 2 – 4 2 December 2021
Seismic Lawns
Decklist (Resigned) 0 – 2 1 – 4 15 December 2021
MagusOfEmbers
Decklist (Resigned) 0 – 2 0 – 4 6 December 2021
Tr!tium
Decklist 0 – 4 0 – 8 7 December 2021

Leaderboard

Player Points
Plad 18
turbodry87 9
Catmoozi 4
cc45 3
Nyarlathotep 3
Gavin | ColossalDreadmawKeeper 2
CrasherDasher 2
Alan 1
Infernape 1
Barfling 1